Linkwise Picobox - Giám sát môi trường

Theo dõi, Giám sát và Điều khiển hệ thống ngày nay cần được thực hiện ở thời gian thực, truy cập từ xa, quản lý từ xa và sử dụng các công nghệ di động cho các cảnh báo vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Với Linkwise Technology, chúng tôi luôn phấn đấu để phát triển các giải pháp giám sát và điều khiển mà có thể đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp ở qui mô lớn. Bắt đầu với việc phát triển Hệ thống giám sát môi trường PICOBOX (EMS) cho các nhu cầu giám sát tối thiểu và cục bộ thông qua SMS và thư điện tử, tới việc phát triển máy chủ giám sát thiết bị (FMS) cho các giải pháp giám sát mạng lưới trên nền web tập trung tại một điểm, tiếp theo là việc phát triển MCONEX, một công cụ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) thực sự mạnh cho việc cung cấp khả năng truy cập dữ liệu từ bất cứ đâu cho các máy tính, thiết bị nhúng, thiết bị di động và các trình duyệt.

Các giải pháp giám sát của Linkwise đã và đang hỗ trợ cho các ngành khác nhau cho các ứng dụng khác nhau. Với phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu, việc giám sát là một yêu cầu đặc biệt quan trọng, trong những năm gần đâu, Linkwise đã phát triển để cung cấp những giải pháp cho một nhu cầu quản lý và giám sát chặt chẽ hơn nữa. Giám sát ngập lụt và mực nước, giám sát hệ thống an ninh, trung tâm dữ liệu xanh, hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE)...

UAP Solutions Việt Nam, nhà phân phối các sản phẩm điều hoà chính xác / máy lạnh chính xác DencoHappel, RC Group và giám sát môi trường ELSA, AVTECH, Linkwise ...

 

DencoHappel   RC Group    ELSA    AVTECH    Linkwise

LiveZilla Live Chat Software